Danh mục sản phẩm

Hồ trợ trực tuyến

Hotline
0913.41.00.44

Ms Hương Hoa Ms Hương Hoa Ms Hương Hoa

Điện thoại: 0913410044

Mr Trung Hiếu Mr Trung Hiếu Mr Trung Hiếu

Điện thoại: 0946920990

Mr Trần Duy Mr Trần Duy Mr Trần Duy

Điện thoại: 0916642088

Ms Diễm Xuân Ms  Diễm Xuân Ms  Diễm Xuân

Điện thoại: 0916774343

Mr Hoàng Hữu Mr Hoàng Hữu Mr Hoàng Hữu

Điện thoại: 0918382088

Ms Thanh Huyền - VP ITT HÀ NỘI Ms Thanh Huyền - VP ITT HÀ NỘI Ms Thanh Huyền - VP ITT HÀ NỘI

Điện thoại: 0915545053

Mr Văn Nghĩa - VP ITT HÀ NỘI Mr Văn Nghĩa - VP ITT HÀ NỘI Mr Văn Nghĩa - VP ITT HÀ NỘI

Điện thoại: 0916725353

5262.6594
J7X-10

BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ
BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

Tin tức

BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

1513

Tính năng chính của bẫy hơi kiểm soát nhiệt độ là nó có thể cài đặt nhiệt độ ngưng tụ được xả ra.

 Bằng cách làm cho nước ngưng tụ ở phía trước bẫy, chẳng hạn, có thể xả nước ngưng ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với hơi ban đầu, ví dụ ở 60 ° C hoặc 80 ° C.

 Nhiệt độ của ngưng tụ tích lũy trong thiết bị hoặc đường ống và nhiệt độ sản phẩm không thể cài đặt được.

Mục đích của bẫy kiểm soát nhiệt độ là gì?

Bẫy kiểm soát nhiệt độ được phát triển để sử dụng với các vạch đánh dấu được thiết kế để ngăn chất lỏng có độ nhớt cao như dầu nặng làm mát trong quá trình vận chuyển, vì làm mát gây ra sự hóa rắn của chất lỏng có độ nhớt cao.

Nhiệt từ hơi nước được sử dụng để duy trì nhiệt độ của dầu nặng. Nhiệt độ khoảng 40 ° C là đủ để đảm bảo vận chuyển dầu nặng, nhưng nhiệt độ của hơi nước là hơn 100 ° C. Do đó, nếu nhiệt của hơi nước được sử dụng trực tiếp làm nguồn nhiệt, sẽ có nguy cơ làm quá nóng dầu nặng. Giảm nhiệt độ của vạch đánh dấu bằng bẫy kiểm soát nhiệt độ sẽ ngăn khả năng dầu quá nóng.

Bẫy điều khiển nhiệt độ có thể được sử dụng làm vật thay thế cho Van điều khiển nhiệt độ không?

Khi hơi nước được sử dụng để sưởi ấm, van điều khiển và van điều khiển nhiệt độ thường được sử dụng. Có thể sử dụng bẫy kiểm soát nhiệt độ thay cho các van điều khiển này không?

Có một sự khác biệt quan trọng giữa loại điều khiển nhiệt độ được cung cấp bởi van điều khiển hoặc van điều khiển nhiệt độ và được cung cấp bởi bẫy điều khiển nhiệt độ. Van điều khiển và van điều khiển nhiệt độ sử dụng nhiệt độ sản phẩm làm tham chiếu của chúng, trong khi bẫy kiểm soát nhiệt độ tham chiếu nhiệt độ của bên trong bẫy. Do đó, bẫy điều khiển nhiệt độ không thể được sử dụng thay thế cho van điều khiển hoặc van điều khiển nhiệt độ trong tình huống gia nhiệt thông thường.

Bẫy hơi kiểm soát nhiệt độ LEX3N-TZ

 

 

Các tin khác

Đối tác

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Chat Facebook