Danh mục sản phẩm

Hồ trợ trực tuyến

Hotline
0913.41.00.44

Ms Hương Hoa Ms Hương Hoa Ms Hương Hoa

Điện thoại: 0913410044

Mr Trung Hiếu Mr Trung Hiếu Mr Trung Hiếu

Điện thoại: 0946920990

Mr Trần Duy Mr Trần Duy Mr Trần Duy

Điện thoại: 0916642088

Ms Diễm Xuân Ms  Diễm Xuân Ms  Diễm Xuân

Điện thoại: 0916774343

Mr Hoàng Hữu Mr Hoàng Hữu Mr Hoàng Hữu

Điện thoại: 0918382088

Ms Thanh Huyền - VP ITT HÀ NỘI Ms Thanh Huyền - VP ITT HÀ NỘI Ms Thanh Huyền - VP ITT HÀ NỘI

Điện thoại: 0915545053

Mr Văn Nghĩa - VP ITT HÀ NỘI Mr Văn Nghĩa - VP ITT HÀ NỘI Mr Văn Nghĩa - VP ITT HÀ NỘI

Điện thoại: 0916725353

5262.6594
J7X-10

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế

Giá từ: 1.425.000 vnđ

Giá từ: 17.097.000 vnđ

Giá từ: 6.439.000 vnđ

Giá từ: 5.836.000 vnđ

Giá từ: 3.625.000 vnđ

Giá từ: 5.233.000 vnđ

Giá từ: 1.203.000 vnđ

Giá từ: 3.216.000 vnđ

Giá từ: 259.440 vnđ

Giá từ: 5.150.000 vnđ

Giá từ: 1.635.000 vnđ

Giá từ: 940.000 vnđ

Giá từ: 1.456.000 vnđ

Giá từ: 268.000 vnđ

Giá từ: 3.102.000 vnđ

Giá từ: 3.429.000 vnđ

Giá từ: 3.694.000 vnđ

Giá từ: 3.227.000 vnđ

Giá từ: 3.227.000 vnđ

Giá từ: 213.000 vnđ

Giá từ: 1.398.000 vnđ

Giá từ: 460.000 vnđ

Giá từ: 200.000 vnđ

Giá từ: 4.006.000 vnđ

Giá từ: 2.470.000 vnđ

Giá từ: 2.340.000 vnđ

Giá từ: 2.540.000 vnđ

Giá từ: 3.570.000 vnđ

Giá từ: 2.470.000 vnđ

Giá từ: 1.450.000 vnđ

Giá từ: 5.470.000 vnđ

Giá từ: 7.470.000 vnđ

Giá từ: 4.470.000 vnđ

Giá từ: 100.000 vnđ

Giá từ: 100.000 vnđ

Giá từ: 100.000 vnđ

Giá từ: 4.068.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 349.000 vnđ

Giá từ: 4.750.000 vnđ

Giá từ: 7.110.000 vnđ

Giá từ: 1.181.000 vnđ

Giá từ: 1.595.000 vnđ

Giá từ: 11.640.000 vnđ

Giá từ: 2.540.000 vnđ

Giá từ: 4.500.000 vnđ

Giá từ: 4.381.000 vnđ

Giá từ: 47.000.000 vnđ

Giá từ: 2.795.000 vnđ

Giá từ: 7.500.000 vnđ

Giá từ: 8.741.000 vnđ

Giá từ: 5.402.000 vnđ

Giá từ: 14.970.010 vnđ

Giá từ: 25.412.000 vnđ

Giá từ: 14.500.000 vnđ

Giá từ: 4.715.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 621.000 vnđ

Giá từ: 105.061.000 vnđ

Giá từ: 3.210.000 vnđ

Giá từ: 872.000 vnđ

Giá từ: 22.296.000 vnđ

Giá từ: 10.921.000 vnđ

Giá từ: 4.520.000 vnđ

Giá từ: 4.381.000 vnđ

Giá từ: 4.113.000 vnđ

Giá từ: 17.520.000 vnđ

Giá từ: 2.392.000 vnđ

Giá từ: 137.000 vnđ

Giá từ: 14.200.000 vnđ

Giá từ: 11.992.000 vnđ

Giá từ: 245.000 vnđ

Giá từ: 10.508.000 vnđ

Giá từ: 2.457.000 vnđ

Giá từ: 1.675.000 vnđ

Giá từ: 14.250.000 vnđ

Giá từ: 5.331.000 vnđ

Giá từ: 3.144.000 vnđ

Giá từ: 4.393.000 vnđ

Giá từ: 13.536.000 vnđ

Giá từ: 758.000 vnđ

Giá từ: 714.000 vnđ

Giá từ: 4.524.000 vnđ

Giá từ: 195.000 vnđ

Giá từ: 661.000 vnđ

Giá từ: 1.473.000 vnđ

Giá từ: 2.565.000 vnđ

Giá từ: 157.000 vnđ

Giá từ: 446.000 vnđ

Giá từ: 135.000 vnđ

Giá từ: 5.200.000 vnđ

Giá từ: 5.900.000 vnđ

Giá từ: 12.050.000 vnđ

Giá từ: 18.230.000 vnđ

Giá từ: 22.140.000 vnđ

Giá từ: 3.811.000 vnđ

Giá từ: 65.120.000 vnđ

Giá từ: 3.294.000 vnđ

Giá từ: 2.398.000 vnđ

Giá từ: 2.032.000 vnđ

Giá từ: 2.376.000 vnđ

Giá từ: 1.351.000 vnđ

Giá từ: 6.048.000 vnđ

Giá từ: 2.261.000 vnđ

Giá từ: 3.016.000 vnđ

Giá từ: 4.952.000 vnđ

Giá từ: 1.012.000 vnđ

Giá từ: 4.622.000 vnđ

Giá từ: 821.000 vnđ

Giá từ: 1.608.000 vnđ

Giá từ: 183.000 vnđ

Giá từ: 610.000 vnđ

Giá từ: 292.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 2.091.000 vnđ

Giá từ: 188.000 vnđ

Giá từ: 164.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 154.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 365.000 vnđ

Giá từ: 1.520.000 vnđ

Giá từ: 388.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 2.000.000 vnđ

Giá từ: 2.500.000 vnđ

Giá từ: 539.000 vnđ

Giá từ: 3.000.000 vnđ

Giá từ: 456.000 vnđ

Giá từ: 352.000 vnđ

Giá từ: 125.000 vnđ

Giá từ: 3.500.000 vnđ

Giá từ: 2.690.000 vnđ

Giá từ: 1.425.000 vnđ

Giá từ: 17.097.000 vnđ

Giá từ: 4.006.000 vnđ

Giá từ: 4.750.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 365.000 vnđ

Giá từ: 268.000 vnđ

Giá từ: 349.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 714.000 vnđ

Giá từ: 456.000 vnđ

Giá từ: 352.000 vnđ

Giá từ: 125.000 vnđ

Tin tức sự kiện

ITT - Đại lý cung cấp van bi Kitz hàng đầu Việt Nam

ITT - Đại lý cung cấp van bi Kitz hàng đầu Việt Nam

Trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghiệp, việc tìm kiếm một...

So Sánh Van Nhập Khẩu Nhật Bản Và Van Sản Xuất Trong Nước Tại Việt Nam

So Sánh Van Nhập Khẩu Nhật Bản Và Van Sản Xuất Trong Nước Tại Việt Nam

Khi đề cập đến van công nghiệp, người dùng Việt Nam thường phải...

So Sánh Van Thép Công Nghiệp Với Các Loại Van Khác: Lựa Chọn Nào Cho Doanh Nghiệp Bạn?

So Sánh Van Thép Công Nghiệp Với Các Loại Van Khác: Lựa Chọn Nào Cho Doanh Nghiệp Bạn?

Trong lĩnh vực công nghiệp, việc lựa chọn van phù hợp không chỉ...

BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

Tính năng chính của bẫy kiểm soát nhiệt độ là nó có thể cài...

HƠI NƯỚC LÀ GÌ?

HƠI NƯỚC LÀ GÌ?

Hơi nước là một dạng thể khí, khi nước chuyển từ trạng thái...

VAN CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ

VAN CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ

Van công nghiệp là một thiết bị cơ khí sử dụng trong hệ thống...

VAN AN TOÀN LÀ GÌ VÀ VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG VAN AN TOÀN.

VAN AN TOÀN LÀ GÌ VÀ VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG VAN AN TOÀN.

Van An Toàn ( van xả áp) là thiết bị bảo đảm an toàn cho hệ thống,...

BƠM HÓA CHẤT VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

BƠM HÓA CHẤT VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Bơm IWAKI của Nhật với kinh nghiệm 65 năm chế tạo, sản xuất và...

CÁC LOẠI VAN CÔNG NGHIỆP - ỨNG DỤNG, ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

CÁC LOẠI VAN CÔNG NGHIỆP - ỨNG DỤNG, ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Thị trường van công nghiệp toàn cầu dự kiến ​​sẽ vượt 77...

SO SÁNH BẪY HƠI PHAO TỰ DO

SO SÁNH BẪY HƠI PHAO TỰ DO

Phân tích so sánh chi tiết bẫy hơi dạng phao tự do với các loại...

BẪY HƠI PHAO TỰ DO

BẪY HƠI PHAO TỰ DO

Tìm hiểu phân tích tại sao bẫy hơi dạng phao tự do tiết kiệm năng...

BƠM THU HỒI NƯỚC NGƯNG

BƠM THU HỒI NƯỚC NGƯNG

Bơm thu hồi nước ngưng không dùng điện (bơm cơ học), sản phẩm...

VAN CÔNG NGHIỆP TOYO

VAN CÔNG NGHIỆP TOYO

Van công nghiệp, các nhản hiệu van công nghiệp như:TOYO, KITZ, ASAHI,...

CẤU TẠO CỦA VAN CÔNG NGHIỆP

CẤU TẠO CỦA VAN CÔNG NGHIỆP

Van công nghiệp được sử dụng trong hàng ngàn sản phẩm và hệ thống,...

Về chúng tôi

Công ty TNHH TM kỹ thuật quốc tế

Công ty TNHH TM kỹ thuật quốc tế

Cung cấp van và thiết bị Công Nghiệp

Chính sách

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Hỏi đáp - Thắc Mắc

Hỏi đáp - Thắc Mắc

Hỏi đáp - Thắc Mắc

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Đối tác

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Chat Facebook
PHONE
SMS
MAP