Danh mục sản phẩm

Hồ trợ trực tuyến

Hotline
0913.41.00.44

Ms Hương Hoa Ms Hương Hoa Ms Hương Hoa

Điện thoại: 0913410044

Mr Trung Hiếu Mr Trung Hiếu Mr Trung Hiếu

Điện thoại: 0946920990

Mr Trần Duy Mr Trần Duy Mr Trần Duy

Điện thoại: 0916642088

Ms Diễm Xuân Ms  Diễm Xuân Ms  Diễm Xuân

Điện thoại: 0916774343

Mr Hoàng Hữu Mr Hoàng Hữu Mr Hoàng Hữu

Điện thoại: 0918382088

Ms Thanh Huyền - VP ITT HÀ NỘI Ms Thanh Huyền - VP ITT HÀ NỘI Ms Thanh Huyền - VP ITT HÀ NỘI

Điện thoại: 0915545053

Mr Văn Nghĩa - VP ITT HÀ NỘI Mr Văn Nghĩa - VP ITT HÀ NỘI Mr Văn Nghĩa - VP ITT HÀ NỘI

Điện thoại: 0916725353

5262.6594
J7X-10

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế

Giá từ: 1.425.000 vnđ

Giá từ: 17.097.000 vnđ

Giá từ: 6.439.000 vnđ

Giá từ: 5.836.000 vnđ

Giá từ: 3.625.000 vnđ

Giá từ: 5.233.000 vnđ

Giá từ: 1.203.000 vnđ

Giá từ: 3.216.000 vnđ

Giá từ: 259.440 vnđ

Giá từ: 5.150.000 vnđ

Giá từ: 1.635.000 vnđ

Giá từ: 940.000 vnđ

Giá từ: 1.456.000 vnđ

Giá từ: 268.000 vnđ

Giá từ: 3.102.000 vnđ

Giá từ: 3.429.000 vnđ

Giá từ: 3.694.000 vnđ

Giá từ: 3.227.000 vnđ

Giá từ: 3.227.000 vnđ

Giá từ: 213.000 vnđ

Giá từ: 1.398.000 vnđ

Giá từ: 460.000 vnđ

Giá từ: 200.000 vnđ

Giá từ: 4.006.000 vnđ

Giá từ: 2.470.000 vnđ

Giá từ: 2.340.000 vnđ

Giá từ: 2.540.000 vnđ

Giá từ: 3.570.000 vnđ

Giá từ: 2.470.000 vnđ

Giá từ: 1.450.000 vnđ

Giá từ: 5.470.000 vnđ

Giá từ: 7.470.000 vnđ

Giá từ: 4.470.000 vnđ

Giá từ: 100.000 vnđ

Giá từ: 100.000 vnđ

Giá từ: 100.000 vnđ

Giá từ: 4.068.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 349.000 vnđ

Giá từ: 4.750.000 vnđ

Giá từ: 7.110.000 vnđ

Giá từ: 1.181.000 vnđ

Giá từ: 1.595.000 vnđ

Giá từ: 11.640.000 vnđ

Giá từ: 2.540.000 vnđ

Giá từ: 4.500.000 vnđ

Giá từ: 4.381.000 vnđ

Giá từ: 47.000.000 vnđ

Giá từ: 2.795.000 vnđ

Giá từ: 7.500.000 vnđ

Giá từ: 8.741.000 vnđ

Giá từ: 5.402.000 vnđ

Giá từ: 14.970.010 vnđ

Giá từ: 25.412.000 vnđ

Giá từ: 14.500.000 vnđ

Giá từ: 4.715.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 621.000 vnđ

Giá từ: 105.061.000 vnđ

Giá từ: 3.210.000 vnđ

Giá từ: 872.000 vnđ

Giá từ: 22.296.000 vnđ

Giá từ: 10.921.000 vnđ

Giá từ: 4.520.000 vnđ

Giá từ: 4.381.000 vnđ

Giá từ: 4.113.000 vnđ

Giá từ: 17.520.000 vnđ

Giá từ: 2.392.000 vnđ

Giá từ: 137.000 vnđ

Giá từ: 14.200.000 vnđ

Giá từ: 11.992.000 vnđ

Giá từ: 245.000 vnđ

Giá từ: 10.508.000 vnđ

Giá từ: 2.457.000 vnđ

Giá từ: 1.675.000 vnđ

Giá từ: 14.250.000 vnđ

Giá từ: 5.331.000 vnđ

Giá từ: 3.144.000 vnđ

Giá từ: 4.393.000 vnđ

Giá từ: 13.536.000 vnđ

Giá từ: 758.000 vnđ

Giá từ: 714.000 vnđ

Giá từ: 4.524.000 vnđ

Giá từ: 195.000 vnđ

Giá từ: 661.000 vnđ

Giá từ: 1.473.000 vnđ

Giá từ: 2.565.000 vnđ

Giá từ: 157.000 vnđ

Giá từ: 446.000 vnđ

Giá từ: 135.000 vnđ

Giá từ: 5.200.000 vnđ

Giá từ: 5.900.000 vnđ

Giá từ: 12.050.000 vnđ

Giá từ: 18.230.000 vnđ

Giá từ: 22.140.000 vnđ

Giá từ: 3.811.000 vnđ

Giá từ: 65.120.000 vnđ

Giá từ: 3.294.000 vnđ

Giá từ: 2.398.000 vnđ

Giá từ: 2.032.000 vnđ

Giá từ: 2.376.000 vnđ

Giá từ: 1.351.000 vnđ

Giá từ: 6.048.000 vnđ

Giá từ: 2.261.000 vnđ

Giá từ: 3.016.000 vnđ

Giá từ: 4.952.000 vnđ

Giá từ: 1.012.000 vnđ

Giá từ: 4.622.000 vnđ

Giá từ: 821.000 vnđ

Giá từ: 1.608.000 vnđ

Giá từ: 183.000 vnđ

Giá từ: 610.000 vnđ

Giá từ: 292.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 2.091.000 vnđ

Giá từ: 188.000 vnđ

Giá từ: 164.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 154.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 365.000 vnđ

Giá từ: 1.520.000 vnđ

Giá từ: 388.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 2.000.000 vnđ

Giá từ: 2.500.000 vnđ

Giá từ: 539.000 vnđ

Giá từ: 3.000.000 vnđ

Giá từ: 456.000 vnđ

Giá từ: 352.000 vnđ

Giá từ: 125.000 vnđ

Giá từ: 3.500.000 vnđ

Giá từ: 2.690.000 vnđ

Giá từ: 1.425.000 vnđ

Giá từ: 17.097.000 vnđ

Giá từ: 4.006.000 vnđ

Giá từ: 4.750.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 365.000 vnđ

Giá từ: 268.000 vnđ

Giá từ: 349.000 vnđ

Giá từ: 1.000.000 vnđ

Giá từ: 714.000 vnđ

Giá từ: 456.000 vnđ

Giá từ: 352.000 vnđ

Giá từ: 125.000 vnđ

Tin tức sự kiện

4 Lỗi van cổng ty chìm thường gặp ảnh hưởng tới hệ thống

4 Lỗi van cổng ty chìm thường gặp ảnh hưởng tới hệ thống

Van cổng ty chìm hay bất cứ dòng van nào sau một thời gian sử dụng...

Tìm hiểu về bẫy hơi | Hướng dẫn cách lắp đặt đúng kỹ thuật

Tìm hiểu về bẫy hơi | Hướng dẫn cách lắp đặt đúng kỹ thuật

Bẫy hơi là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống...

Top 3 loại van công nghiệp chuyên sử dụng cho ngành sơn

Top 3 loại van công nghiệp chuyên sử dụng cho ngành sơn

Công nghiệp sản xuất sơn sử dụng nhiều hóa chất và nguyên liệu...

Van cầu thép – Địa chỉ cung cấp van cầu thép uy tín chất lượng tại TPHCM

Van cầu thép – Địa chỉ cung cấp van cầu thép uy tín chất lượng tại TPHCM

Van cầu thép WCB (tên tiếng anh: Global valve cast steel) là dạng van cầu...

Van bi Kitz SZA | NPP van bi Kitz chính hãng chất lượng uy tín tại TPHCM

Van bi Kitz SZA | NPP van bi Kitz chính hãng chất lượng uy tín tại TPHCM

Van bi đồng Kitz SZA là sản phẩm đang hot tại thị trường Việt Nam....

Van an toàn (Safety Valve): Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng

Van an toàn (Safety Valve): Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng

Van an toàn (Safety Valve) là có nhiệm vụ kiểm soát, điều chỉnh áp...

Van cổng ty nổi là gì - NPP van cổng ty nổi uy tín chất lượng tại TPHCM

Van cổng ty nổi là gì - NPP van cổng ty nổi uy tín chất lượng tại TPHCM

Van cổng ty nổi tên tiếng anh Rising stem gate valve là loại van có phần...

Báo giá van Toyo (Nhật Bản) | Nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam

Báo giá van Toyo (Nhật Bản) | Nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam

Toyo là thương hiệu van công nghiệp chất lượng, cung cấp đa dạng...

Các loại van công nghiệp trong ngành dầu khí, xăng dầu phổ biến

Các loại van công nghiệp trong ngành dầu khí, xăng dầu phổ biến

Ngành công nghiệp dầu khí là một ngành với quy mô lớn, hệ thống...

Nhà phân phối - Đại lý van Kitz chính hãng uy tín chất lượng tại Việt Nam

Nhà phân phối - Đại lý van Kitz chính hãng uy tín chất lượng tại Việt Nam

Van Kitz hay Kitz valve được biết đến là dòng van chất lượng có...

Vai trò của van công nghiệp trong ngành nước

Vai trò của van công nghiệp trong ngành nước

Van công nghiệp là các thiết bị hoặc cơ cấu cơ khí được sử...

Bẫy hơi đồng tiền - Đại lý cung cấp bẫy hơi đồng tiền TLV uy tín chính hãng tại TPHCM

Bẫy hơi đồng tiền - Đại lý cung cấp bẫy hơi đồng tiền TLV uy tín chính hãng tại TPHCM

Bẫy hơi dạng đĩa là một trong những loại bẫy hơi được sử dụng...

Nguyên lý làm việc và các lưu ý của van an toàn?

Nguyên lý làm việc và các lưu ý của van an toàn?

Van an toàn thường được cài đặt trong hệ thống để bảo vệ chống...

Van cổng ty chìm – Cấu tạo và nguyên lý hoạt động van cổng ty chìm

Van cổng ty chìm – Cấu tạo và nguyên lý hoạt động van cổng ty chìm

Van cổng ty chìm là loại van cổng có thiết kế trục ngắn, thụt...

Tổng hợp các loại van cầu Kitz phổ biến tại ITT

Tổng hợp các loại van cầu Kitz phổ biến tại ITT

Van cầu (ball valve) hay còn gọi van yên ngựa, van chữ ngã,… là một...

Các ứng dụng của van bi cho ngành công nghiệp

Các ứng dụng của van bi cho ngành công nghiệp

Van bi là thiết bị công nghiệp được sử dụng trong các hệ thống...

Tổng hợp các loại van cổng nối ren tiêu biểu tại ITT

Tổng hợp các loại van cổng nối ren tiêu biểu tại ITT

Van cổng nối ren hay còn gọi van cửa nối ren, van cổng ren, van cửa...

Van công nghiệp nguyên lý cấu tạo phạm vi ứng dụng

Van công nghiệp nguyên lý cấu tạo phạm vi ứng dụng

Van công nghiệp là một thành phần không thể thiếu trong quá trình...

Van thở xăng dầu - Đại lý cung cấp van thở xăng dầu chính hãng uy tín tại TpHCM

Van thở xăng dầu - Đại lý cung cấp van thở xăng dầu chính hãng uy tín tại TpHCM

Van thở xăng dầu (Breather valve) là thiết bị chuyên dụng trong công...

Van cửa đồng là gì ưu nhược điểm van cửa đồng

Van cửa đồng là gì ưu nhược điểm van cửa đồng

Van cửa đồng là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc...

Van điều khiển là gì - Đại lý cung cấp van điều khiển uy tín chất lượng tại TPHCM

Van điều khiển là gì - Đại lý cung cấp van điều khiển uy tín chất lượng tại TPHCM

Ngày nay, nhu cầu của thị trường về lắp đặt, sử dụng van điều...

Van xăng dầu - Đại lý cung cấp van xăng dầu chất lượng tại TPHCM

Van xăng dầu - Đại lý cung cấp van xăng dầu chất lượng tại TPHCM

Van xăng dầu là những dòng van có phần gioăng làm kín phải được...

Ứng dụng của van trong đời sống

Ứng dụng của van trong đời sống

Van là một thiết bị vô cùng quan trọng trong hệ thống đường ống....

Hướng dẫn cách lắp đặt van an toàn đúng quy trình kỹ thuật và lưu ý

Hướng dẫn cách lắp đặt van an toàn đúng quy trình kỹ thuật và lưu ý

Van an toàn là một thiết bị khá quan trọng trong các hệ thống đường...

Địa chỉ cung cấp van an toàn Leser Đức chính hãng uy tín chất lượng tại TPHCM

Địa chỉ cung cấp van an toàn Leser Đức chính hãng uy tín chất lượng tại TPHCM

Van an toàn Leser là sản phẩm được nhập khẩu từ Đức, các sản...

Đại lý cung cấp van cổng thép mặt bích uy tín chất lượng tại TPHCM

Đại lý cung cấp van cổng thép mặt bích uy tín chất lượng tại TPHCM

Van cổng thép mặt bích là một loại van cổng được chế tạo từ...

Bẫy hơi phao TLV - Đại lý cung cấp bẫy hơi phao TLV uy tín chính hãng tại TPHCM

Bẫy hơi phao TLV - Đại lý cung cấp bẫy hơi phao TLV uy tín chính hãng tại TPHCM

Các loại bẫy hơi phao TLV chính hãng nhập khẩu từ Nhật Bản. Quý...

Công ty cung cấp van Toyo chính hãng Nhật Bản tại TPHCM

Công ty cung cấp van Toyo chính hãng Nhật Bản tại TPHCM

Van Toyo (Toyo valve) là thương hiệu rất uy tín của Nhật Bản được...

Van Kitz báo giá chính hãng tại TPHCM uy tín chất lượng

Van Kitz báo giá chính hãng tại TPHCM uy tín chất lượng

KITZ là nhãn hiệu van công nghiệp nổi tiếng và phổ biến số 1 thế...

Hướng dẫn lắp đặt, bảo trì và những lưu ý quan trọng của van bi

Hướng dẫn lắp đặt, bảo trì và những lưu ý quan trọng của van bi

Van bi là một thiết bị cơ khí sử dụng góc quay nhỏ hơn hoặc bằng...

Hướng dẫn lắp đặt và những lưu ý quan trọng của van cổng

Hướng dẫn lắp đặt và những lưu ý quan trọng của van cổng

Van cổng là một trong những dòng van công nghiệp phổ biến và được...

Cách lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng và những lưu ý về van cầu

Cách lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng và những lưu ý về van cầu

Van cầu hay còn gọi là van cầu hơi, Globe valve là dòng van sử dụng...

So sánh van cổng và van cầu chi tiết nhất

So sánh van cổng và van cầu chi tiết nhất

So sánh van cổng và van cầu có thể giúp cho các bạn có thể phân...

Van cầu đồng và những điều cần biết - Địa điểm phân phối van cầu đồng uy tín

Van cầu đồng và những điều cần biết - Địa điểm phân phối van cầu đồng uy tín

Van cầu đồng là một trong những sản phẩm được sử dụng phổ...

Van bi là gì? Các loại van bi trong công nghiệp

Van bi là gì? Các loại van bi trong công nghiệp

Van bi(ball valve) là van sử dụng bộ phận quả bi rỗng để điều...

Sự khác nhau van cổng ty nổi và van cổng ty chìm

Sự khác nhau van cổng ty nổi và van cổng ty chìm

Van cổng có 2 kiểu van thường khiến các quý khách hàng nhầm lẫn...

Ưu điểm và nhược điểm của bẫy hơi dạng phao

Ưu điểm và nhược điểm của bẫy hơi dạng phao

Bẫy hơi dạng phao hay còn gọi là cốc xả nước ngưng dạng phao theo...

Ưu điểm và nhược điểm của bẫy hơi dạng đĩa

Ưu điểm và nhược điểm của bẫy hơi dạng đĩa

Thị trường van công nghiệp luôn đa dạng và phong phú, thay đổi và...

Van bi Kitz - Chuyên cung cấp van bi inox Kitz chất lượng uy tín tại TPHCM

Van bi Kitz - Chuyên cung cấp van bi inox Kitz chất lượng uy tín tại TPHCM

Van bi inox kitz. Là loại van được sử dụng rất rộng rãi trong nghành...

Tìm hiểu về bơm hóa chất Iwaki

Tìm hiểu về bơm hóa chất Iwaki

Dòng bơm hóa chất Iwaki ngày càng phổ biến và phát triển mạnh mẽ...

Bơm hóa chất - Công ty cung cấp bơm hóa chất chất lượng TPHCM

Bơm hóa chất - Công ty cung cấp bơm hóa chất chất lượng TPHCM

Bơm hóa chất còn gọi là bơm hút hóa chất để dịch chuyển các...

Phân loại và ứng dụng van công nghiệp trong cuộc sống

Phân loại và ứng dụng van công nghiệp trong cuộc sống

Van công nghiệp là một loại thiết bị cơ khí có tác dụng đóng...

Ứng dụng van cổng trong đời sống sản xuất

Ứng dụng van cổng trong đời sống sản xuất

Ở phần trước, Chúng ta đã tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm...

Van Kitz - Nhà phân phối van Kitz chính hãng uy tín chất lượng tại TPHCM

Van Kitz - Nhà phân phối van Kitz chính hãng uy tín chất lượng tại TPHCM

Van Kitz là gì ? Nguồn gốc xuất xứ van Kitz ở đâu ? Đặc điểm...

Van công nghiệp dùng cho hệ thống Chiller

Van công nghiệp dùng cho hệ thống Chiller

Để hoàn thiện hệ thống chiller cần tới rất nhiều sản phẩm thiết...

Ưu điểm và nhược điểm của van cổng trong công nghiệp

Ưu điểm và nhược điểm của van cổng trong công nghiệp

Van cổng là loại van được sử dụng cực kì phổ biến hiện nay...

Bảng báo giá van Kitz - Đại lý phân phối chính hãng, chất lượng

Bảng báo giá van Kitz - Đại lý phân phối chính hãng, chất lượng

Van Kitz là thương hiệu van công nghiệp top 1 Nhật Bản, chuyên sản...

Van Kitz 3/4 - Công ty cung cấp van Kitz 3/4 chất lượng tại TPHCM

Van Kitz 3/4 - Công ty cung cấp van Kitz 3/4 chất lượng tại TPHCM

Van Kitz 3/4 inch là tên gọi khác của van 1 chiều, đây cũng là một...

Địa chỉ cung cấp bẫy hơi TLV tại TPHCM chất lượng

Địa chỉ cung cấp bẫy hơi TLV tại TPHCM chất lượng

Bẫy hơi TLV là van hơi TLV hay còn gọi là bẫy hơi, van xả có tác...

Công ty cung cấp van an toàn leser uy tín hiện nay

Công ty cung cấp van an toàn leser uy tín hiện nay

Van an toàn leser là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực van công nghiệp...

Van cầu Kitz - Địa điểm phân phối van cầu Kitz uy tín chất lượng

Van cầu Kitz - Địa điểm phân phối van cầu Kitz uy tín chất lượng

Trong ngành van công nghiệp hiện nay, có rất nhiều loại Van công nghiệp...

Van cổng Toyo - Địa chỉ cung cấp van Toyo uy tín tại TPHCM

Van cổng Toyo - Địa chỉ cung cấp van Toyo uy tín tại TPHCM

Van cổng Toyo là gì? Nơi bán van cổng Toyo chính hãng? tất cả những...

Công ty cung cấp van cổng thép tại TPHCM

Công ty cung cấp van cổng thép tại TPHCM

Van cổng thép có tên gọi tiếng anh “Steel Gate Valve”. Đây là dòng...

ITT - Đại lý cung cấp van bi Kitz hàng đầu Việt Nam

ITT - Đại lý cung cấp van bi Kitz hàng đầu Việt Nam

Trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghiệp, việc tìm kiếm một...

So Sánh Van Nhập Khẩu Nhật Bản Và Van Sản Xuất Trong Nước Tại Việt Nam

So Sánh Van Nhập Khẩu Nhật Bản Và Van Sản Xuất Trong Nước Tại Việt Nam

Khi đề cập đến van công nghiệp, người dùng Việt Nam thường phải...

So Sánh Van Thép Công Nghiệp Với Các Loại Van Khác: Lựa Chọn Nào Cho Doanh Nghiệp Bạn?

So Sánh Van Thép Công Nghiệp Với Các Loại Van Khác: Lựa Chọn Nào Cho Doanh Nghiệp Bạn?

Trong lĩnh vực công nghiệp, việc lựa chọn van phù hợp không chỉ...

BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

BẪY HƠI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

Tính năng chính của bẫy kiểm soát nhiệt độ là nó có thể cài...

HƠI NƯỚC LÀ GÌ?

HƠI NƯỚC LÀ GÌ?

Hơi nước là một dạng thể khí, khi nước chuyển từ trạng thái...

VAN CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ

VAN CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ

Van công nghiệp là một thiết bị cơ khí sử dụng trong hệ thống...

VAN AN TOÀN LÀ GÌ VÀ VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG VAN AN TOÀN.

VAN AN TOÀN LÀ GÌ VÀ VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG VAN AN TOÀN.

Van An Toàn ( van xả áp) là thiết bị bảo đảm an toàn cho hệ thống,...

BƠM HÓA CHẤT VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

BƠM HÓA CHẤT VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Bơm IWAKI của Nhật với kinh nghiệm 65 năm chế tạo, sản xuất và...

CÁC LOẠI VAN CÔNG NGHIỆP - ỨNG DỤNG, ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

CÁC LOẠI VAN CÔNG NGHIỆP - ỨNG DỤNG, ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Thị trường van công nghiệp toàn cầu dự kiến ​​sẽ vượt 77...

SO SÁNH BẪY HƠI PHAO TỰ DO

SO SÁNH BẪY HƠI PHAO TỰ DO

Phân tích so sánh chi tiết bẫy hơi dạng phao tự do với các loại...

BẪY HƠI PHAO TỰ DO

BẪY HƠI PHAO TỰ DO

Tìm hiểu phân tích tại sao bẫy hơi dạng phao tự do tiết kiệm năng...

BƠM THU HỒI NƯỚC NGƯNG

BƠM THU HỒI NƯỚC NGƯNG

Bơm thu hồi nước ngưng không dùng điện (bơm cơ học), sản phẩm...

VAN CÔNG NGHIỆP TOYO

VAN CÔNG NGHIỆP TOYO

Van công nghiệp, các nhản hiệu van công nghiệp như:TOYO, KITZ, ASAHI,...

CẤU TẠO CỦA VAN CÔNG NGHIỆP

CẤU TẠO CỦA VAN CÔNG NGHIỆP

Van công nghiệp được sử dụng trong hàng ngàn sản phẩm và hệ thống,...

Về chúng tôi

Công ty TNHH TM kỹ thuật quốc tế

Công ty TNHH TM kỹ thuật quốc tế

Cung cấp van và thiết bị Công Nghiệp

Chính sách

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Hỏi đáp - Thắc Mắc

Hỏi đáp - Thắc Mắc

Hỏi đáp - Thắc Mắc

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Đối tác

Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Van Công Nghiệp | Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế
Chat Facebook
PHONE
SMS
MAP